2,090 բառեր. 60,964 Թարգմանություններ է.
5,026,061 բառերը / արտահայտությունները, 26,639 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Իսպաներեն, Իսպաներեն-Գերմաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է aufspanisch.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0190 / 0.0101 (19)
Վերադառնալ սկիզբ