2,358 բառեր. 60,323 Թարգմանություններ է.
6,250,346 բառերը / արտահայտությունները, 33,127 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գերմաներեն, Գերմաներեն-Իսպաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է aufspanisch.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0221 / 0.0135 (19)
Վերադառնալ սկիզբ