در این لحظه آلمانی - اسپانیایی واژه نامه تعدادی از 2,358 کلمات در آلمانی و نیز 60,323 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 6,250,346 جستجو کلمات / عبارات، میان 33,127 امروز.
برچسب ها: آلمانی - اسپانیایی فرهنگ لغت، آلمانی، اسپانیایی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین آلمانی، آلمانی-اسپانیایی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به aufspanisch.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
1.2641 / 0.0270 (19)
بازگشت به ابتدای صفحه